kpszkcal11

SmartWin

סמארט ווין היא חברה שפותחה על ידי אשר וסמדר רז בשיתוף פעולה עם פר' שלמה שרן והחזון שלה היא לעזור לתלמידים לשפר את הציונים במבחנים בפחות זמן ומאמץ. החברה בראשות אשר מלווה תלמידים צעירים רבים ברחבי הארץ ומספקת להם שיטות לימוד ייחודיות מותאמות למוחו וצרכיו של התלמיד. בין שיעורי החברה: לימוד שיטות זיכרון, ניהול זמן, מיומנויות למידה וסיכום וארגון החומר למבחן.